Ons engagement

De milieuverbintenis van elZinc® eindigt niet bij een evaluatie van zijn impact op het milieu, maar elZinc® heeft ook een compleet actieprogramma geïmplementeerd voor de optimalisering van energieproducten en de vermindering van afvalstoffen, gebaseerd op:

  • Zijn verantwoord inkoopbeleid en de locatie van zijn grootste leverancier op slechts 40 km van de installaties, waardoor de uitstoot van gassen door transport een minimaal impact heeft op het milieu.
  • Zijn productietechnologie die apparatuur gebruikt met een minimaal energieverbruik en een grotere benutting van de grondstoffen. De productie van gewalst zink vereist minder energie dan de productie van andere bouwmaterialen en dankzij de technologische efficiëntie van elZinc® daalt het benodigde energieverbruik nóg meer.
GPW¹ (Kg CO2-Eq) 3,5 – 3,7
ODP² (Kg CFC11-Eq) 3,3 x 10-7
AP³ (Kg SO2-EQ)  2,3 x 10-2

1. Opwarmingspotentieel van de aarde.
2. Uitputtingspotentieel van de ozonlaag.
3. Verzuringspotentieel