Ontwerpen met elZinc

Belangrijke eigenschappen

Zink is een excellent materiaal voor dakbedekking en gevelbekleding. Het heeft een zeer lange levensduur en is bij correcte montage vrijwel onderhoudsvrij. Correcte montage wil niet alleen zeggen dat de montage van het zink zelf goed moet zijn, maar ook het ontwerp van dak of gevel en de bijbehorende achterconstructie moeten in orde zijn.

Opbouw van het dak of de gevel

Onderdakfolies – algemeen

Onderconstructies en draagconstructies – algemeen

De onderconstructie geeft de basis waarop het zink gelegd wordt, en waar de klangen voor fels of vlakke aanhaak aan bevestigd worden. De onderconstructie moet geschikt zijn om een uittrekwaarde van 560 N per klang te garanderen. Vlakke daken zijn eenvoudig te maken in een enkellaags dakbeschot, rondgebogen en dubbel gekromde vlakken worden in meerdere lagen of met buigbare materialen opgebouwd.

Onderliggende draagconstructies


Bouwfysische opbouw

Traditionele gevels zijn in het algemeen geventileerd, met toevoeropeningen  aan de voet en afvoeropeningen aan de nok van de gevel. Het verticale aspect van een gevel maakt dat ventilatie hier het beste werkt en dat aanwezig vocht zeer snel afgevoerd wordt. Dit houdt de gehele gevel droog in de winter, en helpt het gebouw koel te houden in de zomer.

De geventileerde gevel heeft een spouw achter het gevelbeschot die in verbinding staat met toevoeropeningen aan de voet en afvoeropeningen aan de nok van de gevel. Ook bij vensters, negges etc. zijn deze openingen aanwezig. Als insectenwering wordt een geperforeerd zink voor de openingen geplaatst. Indien noodzakelijk moet achter de gevel een luchtdichte folie geplaatst worden.

Opbouwmogelijkheden geventileerde gevels