Asturiana de Laminados S.A. heeft de op deze website vermelde instructies en aanbevelingen ontwikkeld voor een betere dienstverlening aan zijn klanten. Deze instructies en aanbevelingen betreffen algemene informatie over de standaardinstallatie van elZinc®-producten in een Europees klimaat.

Deze informatie vervangt in geen geval de afwegingen en eisen van architecten, ontwerpers of adviseurs die belast zijn met een specifiek bouwproject.

Asturiana de Laminados S.A. kan om deze reden niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan derden, direct of indirect, door een onjuiste toepassing, een verkeerde interpretatie of een algemeen onrechtmatig gebruik van deze informatie, en is altijd gevrijwaard van zijn aansprakelijkheid binnen het juridische kader dat in het desbetreffende geval is vastgesteld en van toepassing is.

Asturiana de Laminados S.A. stelt een technische dienst tot uw beschikking die in geval van vragen met betrekking tot de interpretatie en toepassing van deze informatie advies geeft.