Ons engagement

De milieuverbintenis van elZinc® eindigt niet bij een evaluatie van zijn impact op het milieu, maar elZinc® heeft ook een compleet actieprogramma geïmplementeerd voor de optimalisering van energieproducten en de vermindering van afvalstoffen, gebaseerd op:

  • Zijn verantwoord inkoopbeleid en de locatie van zijn grootste leverancier op slechts 40 km van de installaties, waardoor de uitstoot van gassen door transport een minimaal impact heeft op het milieu.
  • Zijn productietechnologie die apparatuur gebruikt met een minimaal energieverbruik en een grotere benutting van de grondstoffen. De productie van gewalst zink vereist minder energie dan de productie van andere bouwmaterialen en dankzij de technologische efficiëntie van elZinc® daalt het benodigde energieverbruik nóg meer.
GPW¹ (Kg CO2-Eq) 3,5 – 3,7
ODP² (Kg CFC11-Eq) 3,3 x 10-7
AP³ (Kg SO2-EQ)  2,3 x 10-2

1. Opwarmingspotentieel van de aarde.
2. Uitputtingspotentieel van de ozonlaag.
3. Verzuringspotentieel

LEED-certificering

Duurzame, ecologische bouw en alternatieve energiebronnen

De LEED ® certificering (Leadership in Energy and Environmental Design) werd in 1998 door de U.S. Green Building ontworpen.

Het LEED ® systeem bestaat uit een aantal vereisten en punten dat in 8 categorieën is onderverdeeld. De certificering is gebaseerd op de analyse en de validatie van een reeks aspecten die zijn gerelateerd aan duurzame, ecologische bouw en alternatieve energiebronnen.

Ieder gebouw wordt geclassificeerd op basis van het gebruik ervan en krijgt een van de vier waarderingsniveaus (Gecertificeerd, Zilver, Goud en Platina) die het aantal door het project opgebouwde punten weergeven of het bereikte niveau van overeenstemming.

Zink-titanium elZinc® valt dankzij zijn vele voordelen zoals zijn hoge recycleerbaarheid en duurzaamheid, in 3 criteriasoorten van het LEED ® project en kan bijdragen tot het behalen van maximaal 7 punten. Het is echter wel goed te beseffen dat LEED ® niet een specifiek product certificeert maar een gebouw in zijn geheel.

Voor meer informatie over de categorieën waarin elZinc valt, raadpleeg dit document of neem contact met ons op

CATEGORIE CRITERIUM BEHAALBARE PUNTEN
Duurzame parcelen Vermindering van het warmte-eiland-effect SRI en SR 2
Materialen en hulpmiddelen Vereiste*: planning van bouw- en sloopafvalmanagement. *
Materialen en hulpmiddelen Openbaren en optimaliseren van bouw producten-Milieuverklaringen voor de producten. 1
Materialen en hulpmiddelen Openbaren en optimaliseren van bouw producten-Milieuverklaringen voor de producten. Bronnen van grondstoffen 1
Interne milieukwaliteit Materialen met lage uitstoot Van 1 tot 3

*De vereisten kunnen niet worden gebruikt voor het behalen van punten omdat ze verplicht dienen te worden nageleefd.

ISO 50001 certification

elZinc acquires the international energy management system certification ISO 50001 as part of its commitment to sustainable development.

In addition to using state-of-the-art production technology, which in itself allows better use of materials and reduces the energy consumption required for our industrial processes, we have decided to take another step forward in our policies to improve energy efficiency in our facilities and make our activity even more sustainable.

Obtaining the ISO 50001 Energy Efficiency certification, validated by Lloyd’s Register, means that we have implemented an energy management system. This sets the foundation for enabling us to achieve various goals in the future, including using energy more efficiently for example by implementing improvements to our facilities, conserving natural resources, and addressing climate change by reducing our carbon footprint.

This certification demonstrates the company’s alignment with international energy requirements for a circular economy and for sustainable construction.

iso 50001 elZinc