Waarom is elZinc duurzaam?

Zink: een bouwmateriaal met een lange levensduur

Zink is een ‘levend’ materiaal en ontwikkelt een patina dat het beschermt tegen corrosie. Dit, in combinatie met het feit dat zink zelfhelend is, maakt het een zeer bestendig materiaal. De levensduur van zink kan meer dan 100 jaar bedragen, afhankelijk van de atmosferische omstandigheden. Bij gebruik in gevels schatten sommige specialisten dat het wel tot 200 jaar meegaat. Om een lange levensduur van dit veelzijdige metaal te waarborgen, is een juiste uitvoering van een gevelbedekking essentieel.

Zink: een recyclebaar materiaal

Zink is 100% recyclebaar en kan ontelbare keren hergebruikt worden zonder dat verlies optreedt van chemische of mechanische eigenschappen, of van de oorspronkelijke kwaliteit.

Opmerking: alle bijproducten van zink die tijdens het productieproces van elZinc® ontstaan, zijn recyclebaar en herbruikbaar, zowel in het eigen productieproces als daarbuiten, bijv. zinkoxide als katalysator bij de vulkanisatie van rubber.

Zink: een duurzaam materiaal

Het productieproces van zink vraagt niet zoveel energie als dat van andere metalen die gebruikt worden in de bouwsector, zoals bijvoorbeeld aluminium of koper:

Aluminium 255 MJ/kg 482 MJ/m2 (voor aluminium met een dikte van 0,7 mm)
Koper 70 MJ/kg
375 MJ/m2 (voor koper met een dikte van 0,6 mm)
Zink 51 MJ/kg 238 MJ/m2 (voor zink met een dikte van 0,65 mm)

Fuente: ‘Sustainable Construction: Green Building Design and Delivery’.

Het gebruik van zink als bouwschil draagt dus bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen door een besparing op energieverbruik en een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.