Zink als element

Zink: een overvloedig element

De wereldwijde zinkreserves worden geschat op 2 miljard ton, het 24e meest voorkomende element in de aardkorst. 75% van het zink dat vandaag de dag wordt verbruikt binnen toepassingen in de bouw, zowel in de metaalindustrie als in de medische wereld, komt uit mijnen; de rest is afkomstig van recycling of raffinage van secundair zink. Om de doeltreffendheid van zinkwinning te vergroten (en op deze manier de reserves te behouden) investeert de mijnindustrie in duurzamere nieuwe technologieën en technieken.

Zink: een natuurlijk en essentieel element

Zink is een mineraal dat veel voorkomt in de natuur, bijv. in water, in de lucht, in de grond of in rotsen. Het is een natuurlijk element dat zich in de aardkorst bevindt en dus integraal deel uitmaakt van ons milieu. De gemiddelde natuurlijke concentratie van zink is 70 mg/kg.

Zink is essentieel voor de overleving van elk willekeurig levend organisme, inclusief de mens. Zink is onder andere onontbeerlijk voor de regeneratie van cellen, de activering van groei, de ontwikkeling van vitale organen en voor het immuunsysteem.